Hollbringen Saga

A Felderítők visszatérnek

Eközben a a két túlélővel a barbár csoport megérkezik az erődhöz. A területen 5000 főnél több vadember él ez bizonyos, úgy mint az is hogy ez a terület sokáig nem tartja el őket ez a horda el fog indulni valamerre és akkor nagy bajt okozhatnak.

Philipps et és Erik Verweij von Henhógel a vár központi terén a piacon ültetik le, a harcosok ugyanide gyűjtik a trófeákat fegyvereket vérteket és a lecsupaszított ork és goblin koponyákat.
Ünnepség készül, győzelmi tor de vajon a két rab mijen szerepet játszik majd a mulattságon?
A két fogoly eléggé be volt szarva az ordítozó vademberek között de rájöttek nem akarják sem feláldozni sem megenni.

Másnap reggel a szerteszét heverő hortyogó barbárok mezején át egy idős nő érkezik aki ellátja a két sebesült sérüléseit. És még meleg ruhákat is ad a két férfinak.
Ezen a napon délben a két túlélőt a főépületbe vezetik a nagycsarnokba ahol találkoznak a barbárok vezéreivel.
Nagy faragott kőasztalnál öt izmos idős férfi fogadja a túlélőket valamint tucatnyi barbár férfi és nő, ott van a támadást vezető Rohan és a vörös hajú barbár asszony is akinek az életüket köszönhetik.
Egy köpenyes erdőjáróféle lép eléjük és bemutatkozik Stix vagyok a felderítő mit akartok a mi területeinken? Jól felszerelt felderítő csoporttal érkeztetek már a folyó óta figyeltünk titeket, de az orkok megelőztek.
Kinek a nevében érkeztetek ?
Ez mellett bemutatja:
A Törzsszövetség feje : Öreg Szürke Gonek
Farkas: Háborús főnök Garnedi
Sárkány: Háborús főnök Rogar
Mantikór: Háborús Főnök Max
Kos: Háborús főnök Thule

Mindent fordít mivel a többiek láthatólag a Nordska egy dialektusát beszélik.

Elmondjátok a történetet a tartományról a Hollbringen családról a mostani felszabadító hadjáratról, Stix mindent szépen lefordít a marcona véneknek és a nagyteremben összegyűlt barbároknak.

Az Öreg Szürke Gonek szól:
Ha valóban ez a terület valakié miért vannak a földek zöldbőrűek kezén és az uralkodó miért nem üzen hadat a betolakodó hadseregeknek, az álnok Desmond Harnnak és annak a Rochevnek?
Ha valóban egy felderítőcsoport vagytok egy sereg előtt akkor hol a sereg?
Mindenesetre Derekasan küzdöttetek ahhoz képest amik vagytok, elpuhult úri ficsúrok.
Ha felgyógyultok visszaenged benneteket a vadonba a folyóig elkísérnek a harcosai hogy visszamehessetek az uratokhoz és elmeséljétek hogy él itt egy nép amely nem hajol meg és intrikák és hazugságok nem tévesztik meg soha többé, ha a bizalmunkat akarjátok azért meg küzdeni és ki kell érdemelni.

Stix közli hogy a tanács nem kíván hozzátok szólni és elvezet a szállásotokra.
Egy fogadófélében kaptok helyet sebeiteket kicsit késöbb átkötözik, és kaptok meleg ragut és sört.
A tetoválások jelentőségéről is megtudtok egykét dolgot itt minden 14 évest elküldenek felnőtté válni a vadonba ahol az általa elejtett trófea vagy trófeákból kapja meg a fő tetoválását és a szellemnevét is.
Három nap múlva Stix egy csomaggal jelenik meg amiben fegyverek vannak nem találjátok meg hiánytalanul a felszereléseteket de a lényeg megvan.

Ezután a főtérre vezetnek titeket, egy csapat barbár gyülekezik láthatólag hogy benneteket a folyóhoz kísérjen. Férfiak és nők elbúcsúznak családjaiktól és a vadon felé veszik az irányt.
Az indulás előtt felfigyeltek egy szőke istennőre aki a csapat egyik szőke izomhegyéhez lép oda szót váltanak a nő csókot lehel a férfi homlokára és büszkén végignéz a különítményen.
Szeme nem is kék hanem inkább ibolyaszín haja pedig folyékony arany, szépsége elkápráztat benneteket, láthatóan magas méltóság.
A Férfi szintén szőke arcvonásaiból és ibolyaszín szeméből arra lehet következtetni hogy a nő testvére lehet az ő neve Hargen tetoválásán legalább harminc sikoltó levágott fej látható,
Stix elmeséli róla hogy 14 évesen betévedt az ellenség területére és ha már ott volt megölte a törzs fejét és a vadászokat akiket még a táborban talált, a nőket és gyerekeket fogjul ejtette majd így tért vissza a felnőtté válásról.
A másik figyelmet felkeltő alak az erdőben vár a csapatra Hatalmas izmos férfi egész teste ébenfeketére van festve mozgása inkább vadállaté mint emberé gyors és a hideg futkos a hátatokon mikor néha meglátjátok, őrola csak annyit mond Stix, hogy ő Icharus Rogar háborús főnök elátkozott gyermeke, és hozzá teszi nem akarjátok megismerni ő maga a halál.
Látszik a profi felderítőn hogy még ő is tart a fekete jelenéstől miközben mesél egy amulettet szorongat.

Icharus a három napi út alatt csak néhányszor jelenik meg az utatokat néhány ork keresztezi akik oly gyorsan elpusztulnak hogy eszmélni sincs idejük. Esténként sikolyokat hallani a vadonból hogy ki öl kit nem tudjátok de félelmetes.
A folyót elérve egy barlangi rejtekből egy kenut eresztenek le és a folyóra rakják, a barbárok egyik másik odabiccent búcsúzóul de csak Stix köszön el igazán mosolyog és elővesz egy faragott csontbotot azzal hogy ha visszatértek ezzel majd jelezhettek.
Ezzel hátat fordít és beveszi magát a vadonba.

A sodrás gyorsan visz benneteket lefelé a folyón, amikor is meglátjátok a parton az orkokat akik nem igazán veletek foglalkoznak inkább menekülnek valami elől, nem láttatok még orkokat ennyire félni, de hamar szem elől vesznek és csak a sikolyok érnek el hozzátok.

Egy nap a folyón eltelik küzdeni kell a habokkal és a sziklákkal de gond nélkül elértek egy nyugottabb részt ahol három hajó vitorláit látjátok meg és a sereget a parton éppen átkelnek.
Az őrszemek is felkiáltanak mikor meglátnak benneteket, azonnal Albert elé visznek benneteket a katonák özött látjátok katonáitokat akik tiszta szívből örülnek viszatérteteknek.

Comments

Hát úgy hiszem nemesi tanácsot ülünk, megbeszéljük hogyan tovább. Az alábbi lehetőségeket látom:

- Elporolni innen és örülni hogy még élünk.
- felvenni a kapcsolatot a barbárokkal és megbeszélni velük a jövőt. Mindkettőnk számára üdvözítő lenne, ha védené valaki a hátát, valamint lehet valakire számítani.
- Megkeresni a következő számításba jöhető várost, falut és felszabadítani, felvenni vele a kapcsolatot.

Ja! Mi a helyzet a várossal? Van-e rendszeres jelentés a gazdaság alakulásáról, bevételekről, kiadásokról, a terület közrendjéről? Ha van új információ, akkor azt is számításba kell venni a csapatmozgást illetően.
PG kérek egy koordinátát a térképen, hol is vagyunk most?

A csapatmozgást innentől kezdve egy csoport harcfelderítőkkel, elővéddel, oldal és hátvéddel képzelem el. Nem forgácsoljuk tovább az erőnket. A felderítők minimum 1 napi járóföldre legyenek két vonalban egymással párhuzamosan, tartsák egymással is a kapcsolatot. Ha valami van valaki mindig tudjon róla. Az ellenség nem juthat információhoz a csapatmozgásról, max. a felderítőinkkel találkozzanak (elvárás).

Várom a javaslatokat. Írjatok!

A Felderítők visszatérnek
 

Hírek otthonról.
A fehér pajzs testőrség fel lett állítva jelenleg a palotát őrzik és Annát.

A Városban 200 fő milicista képzését kezdték el.
A városi őrség jelentései folyamatosak bűncselekményekről rablások, lopások, és gyilkosságok is előfordulnak.

A Kikőtőbe érkező hajókat megfigyelte a fekete őrség és lecsaptak a kikötőben az árut átvevő személyekre vallatásuk folyamatban.

Az építkezések és erődítések jól haladnak, a csatornaőrség megalakult sikerült egy 27 törpéből álló egységet felbérelni akik szintén a föld alatti járatokat fogják védeni.
Továbbá csatlakozott hozzájuk egy Gerom nevű pap, valamint Robert Hareltson Feketehomok öreg Vallatómestere, továbbá 124 csatornatisztító és patkányvadász.

A kereskedelem erősödik, de a tengeri utak kockázata miatt valamint a szárazföldi utak állapota miatt még mindig nagyon kevés.
Vörös Falból futár érkezett egy levéllel a levelet Sir Tom Redhill írta.
Levelében az áll, hogy decemberben befejeződnek a földek megtísztítása és a Vándorok útra kelnek, hogy gyűjtögessenek kedvükre Fekete Homokba is biztosan betérnek mivel ott a piac rendkívüli.
A téli lovagi tornára nem tudok megjelenni családommal Hitem szerint Négy oka van annak hogy a tornán ön se induljon kedves barátom, hisz a forduló ünnepén Vörös fénnyel kelt a hold.
A Kereszt óvó árnyéka Vigyázzon önre.
Barátja Sir Tom Redhill!

A Felderítők visszatérnek
bazo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.