Hollbringen Saga

A Felderítés

A fősereg visszatér a folyóig ahol a három hajó horgonyoz átkelnek a hajókkal a folyó másik oldalára és tábort vernek, üzenetet küldenek Oakhurstba élelemért.
Ekközben egy felderítőcsapatot szerveznek Albert, Erik Verweijt és Philipps Streissenert választja ki a feladatra valamint még 20 főt akit ők választhatnak.
Erik, Damian Tornt és Kis Menyét valamint tíz elit testőrét választja ki a feladatra kiséretül.
Philipps a sereg nyolc felderítőjét választja.
A huszonkét fő a túlpartról lóval indul útnak a Svenhart erődhöz hogy felderítsék a területen letelepedett Vadakat.

Négy nappal később.

Oakhurstól megérkezik törpe barátotok három szekér élelemmel.
Albert sátrában a megbeszélés közben elmeséli hogy jól halad az alsó világ felderítése és térképeket is szerzett, valóban az egész vidék alatt tárnák és barlangok egymást összekötő rendszerei vannak, és több faj és hatalom is birtokolja a különböző szinteket de valódi hatalmukról erejükről még nem tud beszámolni.

Eközben a vadonban a felderítők elérnek egy sziklaomláshoz amely a partmenti utat lezárják innen még négy nap gyalog észak felé az erőd, idáig az úton szinte túl könnyű dolguk volt de itt gyalog kell útnak indulniuk a hegyek felé.

Két nap mászás után a csapat belebotlik egy kisebb táborba, ahol láthatólag pár órája még pihentek de nem emberek hanem orkok talán goblinok.
Innentől kezdve a csapat szétszóródik és óvakodva halad tovább, este egy napra az erődtől az egyik felderítő futva érkezik a csapathoz azzal hogy bekerítettek minket és az egyetlen reményünk ha a sziklapárkányokon megbúvnak és a csapat egy része lemenekül az orkok elől a partig és mindenki reménykedik. hogy az orkok ne vegyék észre a többieket és ne érje utol a menekülőket.
Négy felderítő vállalja a csali szerepét és felszerelésüket megkönyítve útnak indul nyomokat hagyva az orkoknak.

Az alkonyat utolsó sugarainál a főcsoport még látja az árnyakat átvonulni az erősávon legalább tucatnyi ork és legalább harminc golin.
Leszáll az éj a csapat nem moccan a hidegben a sziklák között sokan úgy érzik már mozdulni sem bírnak csak egy tábortűz kellene de azt felfedezné az ellenség.
Hajnalodik amikor útnak indul a csapat az erősebb hegyoldalban észrevétlenül halad a három csapatra bontott egység amikor, mély morgás kíséretében egy hatalmas farkasszerű szörnyeteg ugrik az egyik elit testőrre akinek csak lélekjelenléte miatt sikerül elkerülnie a halálos álkapocs támadását, ezután elszabadula a pokol a jobb szélen lévő csoport felől harc hangjai és harci kiáltások hangzanak fel, majd balról is csata kezdődik, a középen haladó hat főre (Erik, Philipps, Damian, Menyét, és két elit testőr) egy tucatnyi goblin két ork ront rá, elkezdődika a kűzdelem az életben maradásért, eldördülnek a tűzfegyverek is már nincs értelme csendben maradni
Itt az egyetlen szabály az ölj vagy felfalnak.
A csata gyorsan befejeződik viszont hamar világossá válik hogy nem egy ork felderítő csapatba botlottak, az erdőkből két oldalról az orkok diadalittas üvöltései hangzanak fel és megkezdődik a hajsza az életben maradottakért jó ötven fő ork és akár száz goblin is lehet a hangok alapján.
A menekülési utat elzárták, így nem marad más mint harc a végsőkig. Az első hullámban goblinok ékkeznek tucatjával minden irányból azután megjelennek az orkok is. A védekezés heroikus de így is kilátástalan, elsőként Philipps kap goblin lándzsát a hasába majd egy ork buzogány a földre sujtja nem veszti el az eszméletét látja ahogy kérdő arckifejezéssel alé rogy Erik egyik testőre de nem mozdul többé tekintete örökre megfagyott. Ezután Damien rogy földre válléban egy nyilvesző nyakán az erek sötétszürkén mérgezésről árulkodnak, társa Menyét utolsó erejével is védi de hálót vetnek az izgö mozgó lányra majd goblinok husángokkal ütni kezdik amíg mozog.
A második testőr levág jó tucatnyit a goblinokból és két orkot is a másvilágra küld, amikor elé lép egy páncélozott ork akinek támadásátok egy fának repül a harcos ezután elkábul és a hatalmas ork fejét veszi, már csak egy valaki van talpon Erik de jó féltucatnyi sebből vérzik és a méreg rá is kifejtette hatását ekkor jön a háló a háló szemei között még látja rárohanni a goblinokat akik eszméletlenre verik.
Philipps lája ahogy egy ork bakancs elé lép és elsötétül a világ.

Az ebéd:
Még aznap délben hivatalos meghívást kap élő és holt egy ünnepi lakomára za ostromot előkészítő orkok táborában, akiben van méreg azt ketrecbe zárják aki meghalt azt elkezdik feldarabolni a kondérba.

Philipps a ketrecben van nem gyors de halálos sebet kapott, Erik sebei könyebbek de a méregtől hány és láz gyötri úgy mint Damient.
Menyét csupán a husángokból kapott így egész jól van, a másik csoportokból egy felderítő és két testőr van még a ketrecben.

Az ork táborban legalább negyven ork és temérdek goblin tanyázik egy terebélyesebb sziklaplatón egy barlang bejáratánál, kezdetleges cölöpfalak és két összetákolt torony van védelemként kialakítva, a ketrec körül taucatnyi goblin folyatja a nyálát viszont egy nagy tetovált ork jól fenékbe rúg egyet kettőt és tartják a távolságot.
Kicsit lentebb a halott embereket és orkokat goblinokat dogozzák fel az ünnepi lakomához, jó húsz méterre egy ork sámán tart megbeszélést jó tucatnyi ork hallgatja mondandóját. A tábor közepén pedig egy bőrökből összefércelt sátorból hatalmas ork bika indul a ketrec felé ő lehet a parancsnok, a ketrechez érve röfög valamit és a goblinok örömujjongásba kezdenek.
A tetovált őr a foglyokhoz lép és szaglászni kezdi őket, majd Damient megragadja és kiviszi a ketrecből.
Kicsit odébb viszik majd leöntik egy vödör vízzel hogy magához térjen, ekkor kicsit odébb egy cölöpveremhez viszik és miután elvágják köteleit ledobják, még fegyvert is dobnak utána ezután három goblin ugrik utána uruk parancsára akik hamar elvéreznek a láztól tántorgó félholt ellenfél még így is nehéz falat.
Ekkor az ork bika felröhög pénzek cserélnek gazdát majd, egy orkot küld a verembe akinek levágott feje hamar porba hull, ekkor már nem anyira boldog ork vezér parancsot ad a goblinoknak akik elrohannak a tábor lentebbi részében álló sátrakhoz.
Ahonnan kisvártatva egy páncélos ork fut fel parancsnokához, vartyognak valamit majd egy csonttalizmánt lenget meg a vezér és az ork elvigyorodik leveszi páncálját és egy bunkósbottal és pajzs-al felfegyverkezve leugrik a verembe ahonnan hallani hogy most élethalál küzdelem kezdődött, nem lehet látni semmit mivel az orkok és goblinok úgy körbeállják a vermet de jó három perc után az átlagos moraj üdvrivalgásba csap át majd az eszméletlen Damient kiemelik a veremből az ork pedig megkapja az amulettet.
Damient megkötözik és egy rúdhoz kötözik amelyet a ketrec elé támasztanak majd lelocsolják hideg vízzel amitől magához tér, ekkor az ork főnök is odalép és a következőt mondja a maga hörgős hangján. / búcsúzni /

A goblinok akik a ketrec mellett álnak mind röhögnek és fel alá ugrálnak örömükben.
Jó tiz perc multán a ketrec elé jó három méterre egy nagy halom faágat halmoznak és leszúrnak két villás faágat, Démient a két faágra helyezik majd meggyújtják a tüzet, a jókedvű fiatal szakállas férfi akivel együtt söröztetek és jót nevettetek viccein a társatok, félholt meggyötört teste szerencsére nem tartja sokáig eszméleténél. Így lepörkölődő szakálla és felhólyagosodó bőre után mikor teste elernyed tudjátok ő tovább nem érzi a fájdalmat, teste átalakul és a goblinkok lakomájává változik.
A tetovált ork röhögve szel pár szeletet a foglyoknak is és a ketrecbe egy repedt fatányéron felszolgálja.
Ezen a napon nem történik egyéb de ez is elég volt hogy mindenki tudja ez vár mindenkire.
Reggel mindenütt orkok és goblinok hortyognak amikor a ketrechez ép egy ork és egy zacskót ad az őrnek, majd odalép és felnyalábolja Kis Menyétet a lány fájdalmasan társaira néz és tudja rá talán még rosszabb dolgok várnak mint Damienre ő nem kap fegyvert és esélyt a halálra.

Az orknak nincs külön sátra Így a barlang bejárata mellett kötözi a földhöz a fiatal lányt, ruháit leszaggatja. A rúgkapáló lány többször megfejeli és megrúgja az orkot aki kedvesen viszonozza öklének ütéseivel amíg meg nem kötözi a lányt.
Ezután tucatnyi ork gyalázza meg a közben eszéletét vesztő lányt majd a golinok is kiveszik a részüket a mulatságból, ezután cölöphöz kötözika meggyötört vérző eszméletlen testet, A mindig mosolygó huncut fiatal lányt nem lehet felismerni, nem bajlódnak a búcsúzással egyből tüzet raknak és elkezdik megsütni a testet aki a tűz érintésétől magához tér és hosszú halálsikolyai közepette búcsúzik a világtól.

Ezen a napon még délig meghal egy testőr, öt az orkok által hátasként használt óriási vadkanok elé vetik miután leöntik valami moslékkal a disznók elevenen falják fel.

Alkonyatkor érkezik a táborba egy ork páncélos és csapata jó húsz fő páncélos ork.
A nagy kondérban megfőzött testrészek az ő tiszteletükre készültek hatalmas lakomát csapnak.

Ezután sikoly hangzik az erdőkből majd a hegygerinc felől az orkok felkapják a fejüket a zabálást félbeszakítja valami furcsa robaj a sziklaplató erdős része felől érkezik a fék törnek és menekülő goblinok érkeznek az erdőből és utánuk érkezik a halál, óriási lények elszarusodott fejükön hatalmas szarvak hatalmas bikaszerű testükön valamiféle fekete és vörös festék, átrohannak a külső táboron összetörve a külső cölöpfalat és megölve mindent ami patáik és szarvaik útjába kerül.
Ekkor érkeznek a nyílvesszők és a lándzsák leterítve sok mocskos zöldbőrűt főleg a lakoma és környékén fekszik le sok ork, ezután tetovált vademberek rohanják le a tábort az erdő széléből. A rabokhoz odarohan a tetovált őr kezében egy ork kard és lesújt a felderítő koponyájára majd erik felé fordul ekkor lándzsa üti át hátulról irdatlan testét vére az utolsó két túlélőre fröcsög kardjával megpróbál lesújtani de egy vörös hajú alak perdül el mellette és lecsapja fegyvert szorító kezét, az élettelenül a porba hull és a kart követi gazdája élettelen teste is. A vörös festett majdhogynem meztelen nő a két rabhoz lép és elmetszi köteleiket majd szó nélkül lándzsájával a harcba veti magát.
A harc az egész táborban dúl véres és nem érezni rajta semmi taktikát csak egyszerü mészárlás ez olyan amilyet ezek a férgek megérdemelnek.
Jó tizenöt húsz percen belül vége az egésznek, a megmaradt orkokat a verembe gyűjtik, lelocsolják valamivel, ekkor a barbárok kántálnak valamit /ROHAN-ROHAN-ROHAN/
Az orkok reszketnek közöttük a tábor főnöke aki olyan lelkesen fogadott Damien ellen, a verem szélén áll a nő aki megmentett titeket kezében fáklya ég.
A veremhez ér egy kakastaréjos tetovált barbár láthatólag társai őt szólították, úgy tűnik ork nyelven mond valamit egy orkot kivesznek a veremből, majd a nőtől elveszi a fákját és felgyújtja az orkokat. Azzal az egyel végignézeti majd szabadon ersztik az nyüszítve az erdő felé rohan. Jó két perc után két csuklyás alak az ork után indul.

A két foglyot a vörös nő elé vezetik aki éppen valószínűleg Rohan nevű férfivel beszél, a két fogoly sebeit bekötik majd csuklójukra bőrszíjat erősítenek, nyelvük valamilyen barbár nyelv valószínű valami zárt közösség nyelve.

A vadak elviszik a két embert a sziklaszirtek közé az úti cél a Svenhart erőd felé visz.

Comments

bazo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.