Hollbringen Saga

Háború

A sereg kisebb csoportokra osztódva az utcákat mind az uralma alá veszi a helyi lakosok pánikba esnek, az előjáró értetlenül nézi végig a bevonulást.
Majd közli hogy ez a terület mindig hűséges volt apádhoz és tiltakozik a bánásmoddal szemben.

A kikötőbe érve a csapatok érkezését már jelezték a három hajóból kettő éppen felrakodik és a legénységet a fedélzetre parancsolják a harmadik hajó épp kirakodik a város címerét viseli.
A dokkokon várakozik egy cifraruhás alak és egy nő.
Piter Blood Kapitány és Cara első tiszt.
A kapitány afelől érdeklődik hogy milyen okból közelít a kereskedőhajója felé egy katonai egység teljes fegyverzetben? Ekkor átadja a kereskedelmi engedélyeit és közli hogy a hajók fedélzetére csak három főnek ad engedélyt fellépni.
A három fő átvizsgálja a hajót azon nem talát Feketehomokra utaló nyomot viszont a legénység nagyon jól felszerelt ezt jelenti is .

A harmadik hajóra minden gond nélkül felsétál két szakaszni katona és vizsgálodik.
Semmit nem találnak ami a gyöngyhalászokra utal.
A hajó tulajdonosa Agostino Barbarigo kereskedő.

Miután a hajókat átvizsgálták valamint a kikötőt is nem találnak az előzőekben Feketehomok elleni támadásra utaló jeleket.
Így miután a városka lakosai hűségesküt tesznek, a hadjáratnak tovább kell folytatódnia viszont Piter Blood Kapitány ajánlatot tesz hogy két hajójával átszállítja csapataidat átszállítja a folyón valamint zsoldosként matrózaival részt vesz a hadjáratban ha szükség van rá. Valamint Agostino Barbarigo a kereskedő elmeséli hogy ő fakóvölgy egykori céh vezetője volt a pusztulás előt és térképeket ad át a területről.

Miután az egyesség megszületik a sereg átkel a folyón, Fakóvőlgy egykori kikötőjébe ahonnan folyami gályák indultak téglarakományaikkal dél felé egykoron.
Elsőre látszanak a hatalmas kockákba rakott szürke téglakupacok, viszont a kikötőn látszik hogy már régen üres csak néhány leégett ház maradványa és szerteszét heverő csontok mutatják hogy itt bizony támadás áldozatai lettek a helyiek.
A területre behatolva a sereg ismét három részre oszlik és átvizsgálja az egész területet néhány családot találnak a területen akik leginkább rejtözve vadászva élik túl mindenapjaikat, mesélnek a dúlásról amikor az orkok rárontottak a területre és pusztítottak mindent és mindenkit akit értek.

A terület vadban gazdag és kószálva még a régi lakosok birkáit ökreit is megtalálni.
Innen két rerületre vezet az út így a csapatok at kétfelé osztjátok. És elindul a két csapat az egyik Kékhatár határaihoz a másik Falkan’s Hollow területeit átvizsgálni.

Falkan’s Hollow a nagy terméken síkságairól híres területen hat falu található ami mind üres nincs egy teremtett lélek sem az egész területen az orkok pusztítása itt is látszódik .

Kékhatár területeinek széléhez érve már messziről füstcsíkok szálnak, a terület biztosan lakott és nemis kell találgatni mindenütt karóbahúzott egykori emberek kiszáradt tetemei vannak és faragott ork szimbólumok mindenfelé.
A sereg nem vonul be inkább lovasokat küldenek a hírekkel a másik csapatnak, igy öt nap táborozás után egyesül a kettéosztott egység.

A felderítők elindulnak majd viszatérnek és közlik hogy a területen hemzseknek az orkok és goblinok, a hegyi falvak teljesen ork kézen vannak az erőd pedig egy gigantikus ork tábornak néz ki biztosan készülnek valamire mivel a környező erdőket irtják és hatalmas ostromgépeket építenek a csapataik felderítői főképpen nyugat felé csavarognak, de az elit egységek pihentetve vannak, úgy fest Svenhart ellen készülnek létszámuk nem ismert de óriási a túlerő.

Comments

bazo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.